حضور دکتر دهقانی در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی و یادواره شهدای محله سرده شهر تفت

دکتر دهقانی در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی و یادواره شهدای محله سرده شهر تفت حضور یافت.