دیدار با فرستاده ویژه رییس جمهور ونزوئلا

دیدار فرستاده ویژه رییس جمهور ونزوئلا با دکتر واعظی، مسئول دفتر رئیس جمهور و دکتر دهقانی، مدیرکل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور