دکتر دهقانی، مدیرکل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور شد

در حکم انتصاب دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه روابط خارجی و امور بین الملل به موجب این حکم به سمت «مدیرکل دفتر امور بین الملل» منصوب می شوید.

فعالیت دیپلماتیک در وزارت امور خارجه، تجربه مدیریت در شهرداری تهران، مدیریت منطقه آزاد انزلی، معاون سیاسی استانداری فارس و نمایندگی مردم تفت و میبد در مجلس دهم از سوابق دکتر دهقانی است و اینک دفتر رئیس جمهور مقصد بعدی خدمت ایشان می باشد.

گفتنی است چند روز پیش دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در حکمی دکتر دهقانی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.