تماشای تئاتر جشن خون در میبد

دکتر دهقانی ضمن تماشای تئاتر جشن خون از عوامل این تئاتر تشکر کرد و گفت: باید به مردم توصیه کرد تا این تئاتر زیبا که درباره رعایت اصول ایمنی در رانندگی و کار پسندیده اهداء عضو هست را تماشا کنند.

 نماینده تفت و میبد همچنین از سالن دوم در حال ساخت تئاتر میبد بازدید کرد.

عوامل تئاتر جشن خون از دکتر دهقانی بابت تماشای این تئاتر و حمایت هایی که از این رشته هنری انجام دادند، تشکر کردند.