نشست دکتر دهقانی با سرپرست و معاونین وزارت جهاد کشاورزی

نشست دکتر دهقانی با سرپرست و معاونین وزارت جهاد کشاورزی با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برگزار شد.

ابلاغ اعتبار قنوات آسیب دیده از سیل و رسیدگی به مشکلات پیش آمده برای بخش کشاورزی ناشی از بهره برداری از معادن و صنایع معدنی از مهمترین مباحث این نشست بود.