نشست دکتر دهقانی با رئیس سازمان سینمایی کشور

نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در نشست با آقای حسین انتظامی، معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور خواهان رفع مشکلات سینمای شهرستان تفت شد.

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه برخی از دفاتر پخش فیلم محدودیت هایی را برای سینمای شهرستان تفت قائل شده و از در اختیار قرار دادن فیلم خودداری می کنند؛ خواستار رفع این محدودیت ها شد.

رئیس سازمان سینمایی کشور قول پیگیری و برطرف نمودن این مشکل را داد.