نشست مجمع نمایندگان استان یزد با موضوع محیط زیست

رییس مجمع نمایندگان استان در نشست این مجمع با مسئولان درباره مشکلات زیست محیطی به ویژه آلودگی های اخیر هوای یزد گفت: آلودگی اخیر هوای استان بی سابقه بوده و تاکنون سابقه نداشت در استان یزد مدرسه ای به خاطر آلودگی هوا تعطیل شود.

کمال دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: شایعاتی مطرح شد که منشأ آلودگی، آلوده بودن بنزین بوده است که نظر نمایندگان مجمع این بود که این نشست برگزار شود.

وی اضافه کرد: باید مشخص شود منشأ آلودگی هوای استان زیاد بودن صنعت است یا کمبود پوشش گیاهی علت آن می باشد.

نماینده تفت و میبد ادامه داد: معادن کوچک با به کارگیری چند نفر غیربومی به جز آلودگی و تخریب محیط زیست فایده دیگری ندارند و مناطق را شخم می زنند.

وی با بیان اینکه محیط زیست نمی تواند جلوی معادن مجوز دار را بگیرد، از مدیرکل محیط زیست خواست تا به عنوان مدعی العموم از فعالیت معادن در منطقه شیرکوه تفت شکایت کند.