گفت و گو دکتر دهقانی با رئیس سازمان خصوصی سازی کشور

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، نماینده تفت و میبد در حاشیه نشست امروز مجلس با دکتر صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور درباره پیگیری های قبلی مشکل فولاد میبد گفت و گو کرد و مقرر شد هفته آینده جلسه دیگری برای پیگیری مشکل فولاد میبد برگزار شود.