نشست مشترک رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس در نشستی با الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان ذی ربط و کارشناسان حقوقی مجلس اصلاحات در لایحه و طرح ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری و صنعتی و مناطق جدید ویژه اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.