سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس گرامی باد

دهم آذرماه، سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس گرامی باد!