میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک و خجسته باد

«بهترين شما صاحبان عقل هستند». گفته شد: «اى رسول خدا! صاحبان عقل، چه كسانى‏اند؟». فرمودند: آنان كه داراى اخلاق خوب‏اند، بردبار و باوقارند، صله رحم مى‏ نمايند، به پدران و مادران نيكى مى‏كنند، به فقرا، همسايگان و يتيمان رسيدگى مى‏نمايند، اطعام مى‏كنند، آشكارا به همه سلام مى‏كنند و هنگامى كه مردم در خواب و غافلند، نماز (نماز شب) مى‏گذارند.

میلاد پیامبر بزرگ اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله وامام جعفر صادق علیه السلام مبارک و خجسته باد!