درباره من

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی دیپلمات وزارت امورخارجه (رایزن درجه یک) متولد شهرستان میبد یزد

 

 

دکتر فیروزآبادی نماینده مردم شریف تفت و میبد