بازدید از پروژه گردشگری خالقیه در مساحتی بالغ بر ۱۲ هکتار در روستای صادق آباد شهرستان تفت (۱۲/تیر/۹۸)

منتشرشده در شهرستان تفت