دیدار دهیار و شورای اسلامی روستای اردان شهرستان تفت با دکتر دهقانی (۱۲/تیر/۹۸)

منتشرشده در شهرستان تفت