پیگیری تصویب منطقه ویژه اقتصادی شهرستان میبد در نشست امروز دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد و رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دکتر بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۲۶/شهریور/۹۸)

منتشرشده در شهرستان میبد