عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید در جهت منافع ملی‌مان و در چارچوب تعهداتی که در برجام داده‌ایم هر کاری که نیاز بود انجام دهیم. 

کمال دهقانی‌فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به اجرای ناقص اینستکس از سوی اروپا گفت: اینستکس به هیچ وجه قانع‌کننده نیست.

وی تصریح کرد: بنده معقتدم باید در جهت منافع ملی‌مان و در چارچوب تعهداتی که در برجام داده‌ایم هر کاری که نیاز بود انجام بدهیم.

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی با بیان اینکه برجام موافقت‌نامه چند جانبه است اظهار داشت: طبق این توافق‌نامه مبادلات تجاری ایران باید بدون محدودیت باشد لذا در غیر این صورت ایران باید هر کاری می‌تواند برای منافع ملی خود انجام دهد.

دهقانی بیان داشت: هم‌داستانی کشور‌های اروپا درباره تحریم آمریکا علیه ایران، نشان می‌دهد که این کشور‌ها هم ضد منافع ملی ما حرکت می‌کنند و باید در مقابل این رفتار ایستاد.

منتشرشده در رویدادهای مجلس