حضور دکتر دهقانی در خانه مطبوعات یزد

حضور دکتر دهقانی نماینده تفت و میبد و نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خانه مطبوعات یزد جهت بررسی مشکلات و پاسخ به سوالات اصحاب جرائد استان (۲۹/آذر/۹۷)