حضور دکتر دهقانی در مراسم تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش استان یزد

حضور دکتر دهقانی در مراسم تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش استان یزد (۲۹/آذر/۹۷)