نشست دکتر دهقانی با دکتر دریجانی، مدیرکل بیمه سلامت استان یزد

در این دیدار مدیرکل بیمه سلامت استان به مشکلات بودجه ای طرح تحول سلامت پرداخت و در آستانه بررسی بودجه در مجلس خواستار رفع این مشکلات شد که دکتر دهقانی قول مساعد جهت پیگیری داد.