باید قدر آقای موحدی فرد را بدانیم

آینده هر کشوری به آموزش و پرورشش وابسته است

 

حسینعلی فلاح نماینده انجمن اولیاء و مربیان میبد:

نمونه شدن در بین ۸۳۰ اداره در کشور، توانایی و شایستگی ایشان را می رساند. موحدی فرد نمونه یک مدیریت صد در صد مردمی است.
به گزارش صدای میبد: حسینعلی فلاح نماینده انجمن اولیاء و مربیان میبد در شورای آموزش و پرورش گفت: بنده به نمایندگی از انجمن اولیا و مربیان و بسیاری از افراد ذی نفوذ، فرهنگیان و افراد برجسته میبدی نمونه شدن مدیریت آموزش و پرورش را تبریک می گویم. ایشان این لیاقت را داشتند. ما میبدی ها باید قدر آقای موحدی فرد را بدانیم.
وی ادامه داد: نمونه شدن در بین ۸۳۰ اداره در کشور، توانایی و شایستگی ایشان را می رساند. موحدی فرد نمونه یک مدیریت صد در صد مردمی است.
فرماندار اسبق میبد اول شدن میبد در کنکور را نشانه توانمند بودن مجموعه آموزش و پرورش دانست و افزود: ما باید یک توجه خاصی به آموزش و پرورش داشته باشیم. مسئولین باید هر کاری از دستشان بر می آید برای آموزش و پرورش انجام دهند. نباید به آموزش و پرورش با نگاه هزینه ای بنگریم. هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده است. توجهی که در گذشته به آموزش و پرورش میبد شده است باعث شده تا میبد اکنون در شاخص های اقتصادی، فرهنگی و … رتبه اول را داشته باشد.

فرماندار اسبق یزد با اشاره به اینکه در حقیقت آینده بهتر میبد در گرو توجه به آموزش و پرورش است. ادامه داد: آینده هر کشوری به آموزش و پرورشش وابسته است.

شورای آموزش و پرورش میبد

وی در پایان با اظهار تاسف از هجمه های صورت گرفته و حواشی که برعلیه آموزش و پرورش مدام به وجود می آید گفت: بعضی از برخوردها با آموزش و پرورش دلسرد کننده است. با اینکه عملکرد آموزش و پرورش مشخص است بعضی از چیزهایی می بینیم که انتظار نداریم. یک عده ای که دارند واقعیت ها را می بیند باید موضع بگیرند و از کسی مانند موحدی فرد که این طور دارد کار می کند حمایت کنند. مسئولین رده بالاتر نسبت به مسائل حاشیه ای موضع بگیرند و اجازه ندهند کسی که این طور زحمت می کشد را تضعیف کنند. نباید کسی را دلسرد کنند.