گزارش تصویری از نماز جمعه تفت

دکتر دهقانی نماینده تفت و میبد در بین دو نماز برای نمازگزاران تفتی سخنرانی کرد.