پیام تبریک دکتر دهقانی فیروزآبادی + تبریک روز خبرنگار

با نام او که به قلم سوگند یاد کرد


حقیقت نگار هستی به قلم عزتی ابدی بخشید و این خود مدال افتخاری بزرگ برای صاحبان قلم و اصحاب رسانه است.
17 مرداد سالروز شهادت صارمی یکی از ستارگان درخشان عرصه خبر و روزخبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه تبریک عرض می نمایم . بی تردید زحمات شما عزیزان که چشم و چراغ جامعه و پل ارتباطی میان مردم و مسولین هستید در پیشگاه دادار هستی را پاداشی عظیم است.

توفیق روز افزون تلاشگران عرصه خبر را از خدوند متعال خواستارم.

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی