نشست رسانه ای دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس

نشست رسانه ای دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت ده آذر، روز مجلس (۱۰/آذر/۹۸)

دکتر دهقانی و چند تن دیگر از نمایندگان، رئیس مجلس را در این نشست همراهی کردند.