نشست مجمع نمایندگان استان با نماینده ارتش در یزد

نشست مجمع نمایندگان استان با نماینده ارتش در یزد جهت بررسی مشکلات ارتشیان استان (۹/آذر/۹۸)