افتتاح بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی تفت با حضور وزیر بهداشت و درمان

افتتاح بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی تفت با حضور دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان، دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد و مسئولان شهرستان تفت

 این بخش در مساحتی بالغ بر ۸۰۰ مترمربع با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان ساخته شده که ۵۰۰ میلیون تومان آن توسط خیرین تأمین شده است و شامل ۱۱ تخت و دستگاه دیالیز می باشد.