گفت و گوی رو در رو دکتر دهقانی، با مردم در شبکه یزد

گفت و گوی رو در رو دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان با مردم

 شبکه یزد، ساعت ۲۱:۳۰ امشب، پنجشنبه/ ۱۶ آبان ۹۸