دیدار دکتر دهقانی با رئیس سازمان خصوصی سازی کشور

دیدار دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد به همراه فرماندار میبد با دکتر علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور (۱۴/آبان/۹۸)

در این دیدار مشکل فولاد میبد مطرح شد و درخواست ابطال قرارداد خصوصی سازی فولاد میبد در سال ۹۱ و واگذاری به سرمایه گذار توانا جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و مردم میبد ارائه شد که دستور پیگیری از سوی رئیس خصوصی سازی داده شد.