حضور دکتر ظریف جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس

صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و عصر (۱۲/آبان/۹۸)

 دکتر ظریف، وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یافت.