دکتر دهقانی: برخی می خواهند به مردم سالاری در عراق خدشه وارد کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
برخی می خواهند به مردم سالاری در عراق خدشه وارد کنند

دهقانی با تاکید بر اینکه باید حکومت عراق به مطالبات و خواسته های مردم توجه کند، گفت: برخی می خواهند به مردم سالاری در عراق خدشه وارد کنند.

خبرگزاری شبستان، گروه سیاسی - مریم رضازاده: راهپیمایی ها و اعتراضات در عراق پیش از مراسم اربیعن امسال و با شعار اصلاحات اقتصادی آغاز شد، برخی تحلیل گران این اعتراضات را به حمایت های آمریکا و عربستان برای ایجاد اغتشاشات در عراق و حمله به دولت مرکزی قلمداد کردند و عده ای نیز آن را مطالبات مردمی عنوان کردند. گفت وگوی ما با «کمال دهقانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای تحلیل همین اتفاقات انجام شده است که در ذیل آمده است:

1.اتفاقات و تحولات عراق را چگونه ارزیابی می کیند؟

تحولات عراق را باید از دو منظر نگاه کرد،یکی از منظر مسائل داخلی عراق و دیگری از منظر مسائل بازیگران خارجی است، از منظر داخلی عمده تظاهرات و راهپیمایی ها که پیش از این هم سابقه داشته است و در جنوب و مرکز عراق هم بوده است نوعی اعتراض به مسائل و مشکلات اقتصادی است و سوء مدیریت و مشکلاتی که دراین زمنیه گریبانگیر مردم این کشور بوده است.

این مشکل فقط مختص عراق نیست بلکه بیشتر کشورهای منطقه نیز درگیر این مشکلات هستند درحال حاضر در خود لبنان هم چنین مشکلاتی هست و با ضعف عملکردها و عدم استفاده ازظرفیت ها و جمعیت این کشورها که جوان و جویای کار هستند طبیعی است که این نارضایتی های وجود داشته باشد که راه حل آن نیز تدبیر مسئولان عراقی برای پاسخگویی به این مطالبات است.

موضع گیری که مرجعیت عراق، احزاب و نیروهای مردمی داشتند به نوعی است که می خواهند درخواست ها و مطالبات مردمی را از فرصت طلبی که عده ای به دنبال هستند در بحث این راهپیمایی جدا کنند.

 

2.منظور از فرصت طلبی ها ،دخالت های آمریکا و برخی کشورهای عربی منطقه در مسائل داخلی عراق است؟

از وقتی که عراق وارد پروژه مردم سالاری شده است و براساس قانون اساسی این کشور که مورد اجماع همه گروهها و احزاب این کشور است اداره می شود بارها عده ای خواسته اند به این مردم سالاری خدشه وارد کنند که نمونه بارز آن بوجود آوردن داعش است،داعش دست پرورده تفکر فرقه ای رادیکال مذهبی که آبشخور آن به پولهای که در سالهای گذشته توسط حکومت های مرتجع منطقه خرج شد برمیگردد. مشخصا کشورهای مرتجع عربی منطقه و سرویس های اطلاعلاتی غربی از داعش بهره برداری های خود برای تخریب اسم اسلام را داشتند و آن را مترداف با یک نوع افراط گرایی مذهبی که موجب هرج و مرج وخونریزی و اختلافات و ایجاد ناامنی است نشان دهند.

اگرچه با شاخه های نظامی این تفکرداعش مقابله شد وازبین رفت و شکست سنگینی را در سوریه متحمل شدند اما از نظر آبشخور فکری و دولت های که از این نوع تفکر حمایت می کردند و نهادهای،دستگاههای اطلاعاتی و کشورهای که احیانا ازاین تفکر حمایت می کردند همچنان فعال هستند و در صدد دخالت هم هستند.

 

3.یکسری حمایت های داخلی نیز از این اعتراضات می شود و این حمایت ها مربوط به کدام گروه است؟

دسته دیگر که باید آنها را فرصت طلبان این موقعیت بدانیم مجموعه ساختار حکومتی عراق و جریاناتی که ازقبل در عراق به عنوان بعثی ها وجود داشتند است چراکه آنها با حکومت مردم سالار ضعیف شدند و به کنار رفتند آنها سعی در ناامن کردن عراق و ایجاد هرج و مرج در این کشور را دارند و هدفشان این است که بگویند حکومت مردم سالار به درد عراق نمی خورد.

آنها می خواهند کارایی حکومت مردم سالار عراق را که سابقه ای در تاریخ عراق نداشته است زیر سوال ببرند و بگویند این مردم سالاری کارایی ندارد مخصوصا آنهایی که با تشکیل محور مقاومت مشکل دارند هدفشان زیر سوال بردن مردم سالاری در منطقه است.

چون محور مقاومت محوری است که به همین استقلال و مردم سالاری که در کشورها شکل می گیرد برمی گردد ،به محض اینکه این حکومت های مستقل چه در ایران ،عراق و سوریه شکل گرفتند بلافاصله فاصله گرفتن از سیاست های دیکته شده غرب ،مقابله با رژیم اشغالگر قدس وسیاست های تجاوزکارانه این رژیم و مقابله با تامین سیاست های آمریکایی در منطقه را شاهد بودیم.

مااین مجموعه را به عنوان یک مجموعه محور مقاومت نامگذاری می کنیم .این محور مقاومت همواره توسط رژیم اشغالگر قدس و خود آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه تحت فشار هستند در حال حاضر نیز این کشورهای یا تحت تحریم اقتصادی هستند یا با مشکلی چون داعش روبرو هستند و یا اقدامات کوچک ولی مستمر علیه آنها را شاهد هستیم و البته حمایت از آشوبهای اخیر در عراق و لبنان نیز در همین راستاست.

ما معتقدیم باید صدای مردم عراق شنیده شود اما در بعد حمایت های خارجی که از این آشوبها می شود باید دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی عراق اینها را رصد کنند و مردم هوشیار باشند چراکه آنها در این آب گل آلود به دنبال ماهی خودشان هستند و اهداف خودشن را دنبال می کنند.