قانون وصول یک درصد عوارض فروش معادن در یک قدمی اجرا قرار گرفت

با رفع ابهامات توسط دادستان دیوان محاسبات کشور؛ قانون وصول یک درصد عوارض فروش معادن در یک قدمی اجرا قرار گرفت

 پس از نشست امروز مجمع نمایندگان استان با استاندار، مقامات اجرایی و قضایی استان و با حضور دکتر فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور که با دعوت دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد انجام شد، ابهامات قانون وصول یک درصد عوارض معادن و صنایع معدنی برطرف و این قانون به اجرا نزدیک شد.

 دادستان دیوان محاسبات کشور در این نشست گفت: وصول یک درصد عوارض فروش معادن و صنایع معدنی قانونی لازم الاجراست و هیچ دستورالعمل یا بخشنامه ای خلاف این قانون نافذ نیست و مورد نظر دستگاه های قضایی و نظارتی قرار نخواهد گرفت.

 دکتر فیاض شجاعی تصریح کرد: دستگاه های متولی برای پیگیری وصول این عوارض باید اقدام کنند و هر جا به قانون تمکین نکردند با احکام قانونی امکان برداشت از حساب فراهم خواهد شد و من در این زمینه همکاری کامل خواهم کرد.

 رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان اینکه آسیب معادن به کشاورزی، بهداشت و زیرساخت های عمرانی به ویژه جاده ها غیرقابل انکار است، گفت: قانون وصول یک درصد عوارض فروش معادن و صنایع معدنی حیاتی است و باید اجرا شود.