نشست مجمع نمایندگان استان با شورای استان و هیئت رئیسه شورای شهر یزد

نشست مجمع نمایندگان استان با شورای استان و هیئت رئیسه شورای شهر یزد (۱۱/آبان/۹۸)