نشست مجمع نمایندگان استان یزد با محوریت قانون پرداخت عوارض فروش معادن و صنایع معدنی

نشست مجمع نمایندگان استان یزد به ریاست دکتر دهقانی با حضور دادستان دیوان محاسبات کشور، استاندار، مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان با محوریت  تسریع در اجرایی شدن قانون پرداخت عوارض یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی (۱۱/آبان/۹۸)