نشست دکتر دهقانی، با رئیس و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت

نشست دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد با رئیس و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت در محل این اداره به مناسبت دهه وقف (۱۰/آبان/۹۸)