نشست دکتر دهقانی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

نشست دکتر دهقانی با رئیس و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد (۲۴/مهر/۹۸)

 رئیس مجمع نمایندگان استان در نشستی با دکتر حسینی پور و مهندس نبی، رئیس و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، راه های جذب بودجه های مصوب استان و بودجه های عمرانی شهرستان های تفت و میبد را بررسی کرد.

 نماینده تفت و میبد همچنین پروژه های سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان را مورد پیگیری قرار داد.

 دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی درباره برخی از مسائل و مشکلات تخصیص بودجه استان قول مساعد پیگیری از تهران را داد.