ثبت نام در آزمون به منظور جذب در دستگاه های اجرایی

داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون به منظور جذب شدن در هر یک از دستگاه های اجرایی ذکر شده، می بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون به سایت سازمان سنجش (به نشانی: www.sanjesh.org ) مراجعه کنند.

ثبت نام از روز چهارشنبه 98/07/3 لغایت روز جمعه 98/07/12 انجام می شود.

آزمون در روز پنجشنبه 98/08/30 برگزار خواهد شد.