فیلم نخل برداری روز عاشورا در حسینیه امام تفت که از شبکه یزد پخش شد

فیلم نخل برداری روز عاشورا در حسینیه امام تفت که از شبکه یزد پخش شد