ویژه برنامه های محرم شهرستان میبد با عنوان "هلال غم" که از شبکه سه سیما پخش شد

ویژه برنامه های محرم شهرستان میبد با عنوان "هلال غم" که از شبکه سه سیما پخش شد

این مستند به نخل برداری باشکوه حسینیه فیروزآباد میبد پرداخته است.