نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور وزیر نیرو

 نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با حضور دکتر اردکانیان، وزیر نیرو (۲۱/شهریور/۹۸)