شهادت حضرت علی بن الحسین بر شیعیان و محبان آن حضرت تسلیت باد

حضرت امام سجاد علیه السلام:سعادت و خوشبختي انسان در حفظ و كنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه كار زشت و خلاف است.
شهادت حضرت علی بن الحسین،امام زین العابدین بر شیعیان و محبان آن حضرت تسلیت باد!