مراسم نخل برداری عصر عاشورا در حسینیه امام شهرستان تفت

نخل برداری عصر عاشورا در حسینیه امام شهر تفت (۱۹/شهریور/۹۸)