ولادت هفتمین امام معصوم، حضرت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد

امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: بهترین وسیله تقرب بنده به خدا، پس از معرفت او، نماز، نیکى به پدر و مادر، و وانهادن حسد، خودبینى و فخرفروشى است.

ولادت هفتمین امام معصوم، فخر عالم امکان، اسوه صبر و تقوا حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بر عموم شیعیان مبارک باد!