نشست دکتر دهقانی با مسئولان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

نشست دکتر دهقانی نماینده تفت و میبد با مسئولان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۲۲/مرداد/۹۸)

در این دیدار که معاون درمان دانشگاه شهید صدوقی یزد هم حضور داشت درخواست هایی برای شهرستان های تفت و میبد ارائه شد.

برای بیمارستان شهید بهشتی تفت جهت تکمیل پروژه اورژانس، بهسازی و نوسازی سیستم های تاسیساتی و تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف دستورات لازم صادر شد.

همچنین برای بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد جهت تامین بودجه تکمیل فاز یک طرح توسعه بیمارستان، طرح توسعه اورژانس، تخصیص دو دستگاه دیالیز به بیمارستان و تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان دستورات لازم گرفته شد.