حضور دکتر دهقانی در منزل زنده یاد سید سعید آبیاری خبرنگار فقید شهرستان میبد به مناسبت روز خبرنگار

حضور دکتر دهقانی به همراه آقای زارع رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میبد در منزل زنده یاد سید سعید آبیاری خبرنگار فقید شهرستان میبد به مناسبت روز خبرنگار.(20/مرداد/98)