شهادت نهمين اختر تابناک آسمان امامت حضرت امام جواد علیه السلام تسلیت باد

امام جواد علیه السلام فرمود: سه چيز، سبب رسيدن به رضوان خداى متعال است:
١. نسبت به گناهان و خطاها، زياد استغفار و اظهار ندامت كردن؛
٢. اهل تواضع كردن و فروتن بودن؛
٣. صدقه و كارهاى خير بسيار انجام دادن.

شهادت نهمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت حضرت امام جواد علیه السلام تسلیت باد!