نشست دکتر دهقانی با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان تفت

نشست دکتر دهقانی با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان تفت (۵/مرداد/۹۸)

نماینده تفت و میبد در این نشست ضمن تبریک انتصاب جناب آقای زارعی به سمت رئیس دادگستری و جناب آقای ملکی به سمت دادستانی تفت، از زحمات آقای زارعی در دوره دادستانی تفت تقدیر و تشکر کرد.

همچنین در این دیدار مشکلات قضایی شهرستان تفت مورد بررسی قرار گرفت.