نشست دکتر دهقانی با شورای اسلامی روستای دهشیر شهرستان تفت

نشست دکتر دهقانی با شورای اسلامی روستای دهشیر شهرستان تفت (۲۱/تیر/۹۸)