نشست دکتر دهقانی با امام جمعه، شورای اسلامی و دهیار نصرآباد شهرستان تفت

نشست دکتر دهقانی با امام جمعه، شورای اسلامی و دهیار نصرآباد شهرستان تفت (۲۱/تیر/۹۸)