حضور دکتر دهقانی در نمازجمعه روستای ده بالا شهرستان تفت

حضور دکتر دهقانی در نمازجمعه روستای ده بالا شهرستان تفت و شنیدن مشکلات و مسائل مردم (۲۱/تیر/۹۸)