نشست دکتر دهقانی با معاون پارلمانی وزارت راه و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی

نشست دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار میبد با مهندس کفاش معاون پارلمانی وزارت راه و دکتر امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی (۱۹/تیر/۹۸)

این نشست که پیرو دیدار روز دوشنبه با مدیرعامل ایمیدرو انجام شد، دستور اقدام فوری جهت عقد تفاهم نامه مشترک فیمابین وزارت راه و شهرسازی و ایمیدرو جهت تکمیل و نهایی کردن پروژه جاده ورزنه_ندوشن صادر شد.