دیدار دکتر دهقانی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز

دیدار دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با مهندس تربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز (۱۸/تیر/۹۸)

در این دیدار نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مساعدت مهندس تربتی در تخصیص اعتبار جهت گازرسانی به دهستان شیرکوه تفت (ده بالا و طزرجان) و ۱۷ روستای دیگر، خواهان تسریع در اجرای این پروژه شد.

همچنین دکتر دهقانی، گاز رسانی به روستاهای باقی مانده شهرستان های میبد و تفت را پیگیری کرد و موافقت مدیرعامل شرکت ملی گاز جهت گازرسانی به اردوگاه آموزش و پرورش بنستان میبد را گرفت.